Miežių riebalų nuostoliai


Titulinis Naujienos Komisija pateikė siūlymus dėl Nacionalinio augalų veislių sąrašo m. Kaip ir kasmet, kai kasdien ilgiau dangaus skliaute pasirodanti saulė ir sausis, pavasario prosenelis, pranašauja artėjantį pavasarį, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos toliau — Tarnyba rengia naują, kasmet tikslinamą Nacionalinį augalų veislių sąrašą toliau — Sąrašas. Visose Europos Sąjungos toliau — ES šalyse narėse sudaromas analogiškas Sąrašas, miežių riebalų nuostoliai kurį miežių riebalų nuostoliai žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislės įrašomos į ES bendruosius žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus toliau — Katalogai.

Po registravimo juose augalų veislių dauginamoji medžiaga gali būti tiekiama rinkai visoje ES teritorijoje. Siekiant nustatyti ūkinį vertingumą ir gauto derliaus kokybę, kasmet 7 augalų veislių tyrimo skyriuose ir įvairiose laboratorijose tiriama vis daugiau veislių:   metais tirtos Lietuvos ir užsienio šalių selekcininkų sukurtos augalų veislės, metais —metais —o metais — augalų veislių. Pasibaigus tyrimo periodui žieminių augalų rūšių veislės tiriamos 3, vasarinių — 2 metusAugalų veislių skyriaus miežių riebalų nuostoliai rengia duomenų suvestines Valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai toliau — Komisijakuri, juos išanalizavusi, pasiūlo Tarnybos direktoriui įrašyti augalo veislę į Sąrašą arba atmesti paraišką tos veislės, kurios duomenys minėtuose tyrimuose yra nepakankamai geri.

Komisijos posėdis įvyko metų sausio 14 dieną. Posėdžio metu buvo aptarti Lietuvos ir užsienio šalių miežių riebalų nuostoliai sukurtų įvairių žemės ūkio augalų veislių — metais atliktų ūkinio vertingumo tyrimo duomenys.

Į Sąrašą buvo pasiūlyta įrašyti tik tas augalų veisles, kurių duomenys akivaizdžiai geresni už tuose pačiuose tyrimuose tirtų standartinių veislių duomenis, arba veislės buvo nors vienu požymiu pranašesnės už tuose pačiuose tyrimuose tirtas standartines. Iš viso pasiūlytos miežių riebalų nuostoliai naujos augalų veislės, pasižyminčios itin gausiu derliumi, gera jo kokybe ir kitomis vertingomis savybėmis.

Tarp jų yra 15 veislių, sukurtų Lietuvos selekcininkų. Selekcininkams prašant, iš Sąrašo bus išbraukta daugiau kaip 60 įvairių augalų rūšių veislių. Sąrašą papildys 32 naujos javų veislės, iš jų — 3 žieminių javų. Mūsų žemdirbiai žieminiais kviečiais, rugiais, kvietrugiais ir žieminiais miežiais kasmet apsėja palyginti didelį — daugiau kaip tūkstančių hektarų — plotą.

Šių javų grūdai naudojami maistui, pašarui ir kitoms reikmėms, pavyzdžiui, krakmolo, spirito, biokuro gamybai.

Mano ūkis - Sėjamųjų ir plikųjų avižų auginimas

Pastaraisiais metais sparčiai kintant klimatui ypač svarbu žieminių augalų rūšių veislių žiemojimas. Komisija į metų Sąrašą pasiūlė įrašyti labai gerų kepimo savybių grūdus užauginančią Vokietijos selekcininkų sukurtą žieminių kviečių veislę Famulus, kuri tyrimo metais pasižymėjo gausiais derliais Pasvalio augalų veislių tyrimo skyriuje metais gautas miežių riebalų nuostoliai t ha-1, Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje — 10,24 t ha-1 ir geru žiemojimu. Šios veislės grūdai yra gerų kepimo savybių tipo.

Paskutinį kartą Lietuvos selekcininkų sukurtos žieminių kviečių veislės buvo registruotos metais. Puikūs rezultatai gauti 3 metus augalų veislių tyrimo skyriuose atlikus žieminių miežių KWS Meridian veislės ūkinio vertingumo tyrimus: jos derlius metais siekė net 13,13 t ha- Naujasis Sąrašas bus turtingesnis viena vasarinių kviečių veisle Calimero, kurią sukūrė Vokietijos selekcininkai.

Ši veislė metais Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje išaugino 8,55 t ha Komisija taip pat pritarė, kad į metų Sąrašą būtų įrašytos 2 vasarinių pašarinių miežių veislės KWS Atrika ir  Milford, sukurtos Vokietijos selekcininkų, ir tyrimo laikotarpiu užauginusios 7,80 ir 7,71 t ha-1 grūdų ir net 15 naujų asmeninės svorio metimo istorijos miežių veislių. Subrandinami salyklinių miežių veislių grūdai atitinka visus svarbiausius salyklo gamybai naudojamų miežių grūdų reikalavimus — yra pakankamai stambūs, pasižymi mažu baltymingumu ir dideliu grūduose sukaupiamo krakmolo kiekiu.

Tai yra ypač svarbu miežių riebalų nuostoliai miežiams.

Atsižvelgiant į Lietuvos ir užsienio selekcininkų siūlymus, nuo metų visos vasarinių miežių veislės tiriamos kartu tuose pačiuose augalų veislių tyrimo skyriuose, neskirstant jų į pašarinius ar salyklinius miežius, taikant vienodą tręšimą, todėl ir Sąraše nebus skirstomos.

Jos pasižymi ne tik geru žaliosios masės derliumi, bet ir sukaupiamu dideliu 22,90—22,56 proc. Prieš porą metų į mūsų Tarnybą kreipėsi kaimyninės Lenkijos miežių riebalų nuostoliai, norėdami, kad jų sukurtos veislės būtų registruotos Lietuvoje. Ir štai, atlikus reikiamus tyrimus, Komisija pasiūlė, kad sėjamųjų grikių veislės Kora ir Panda būtų užregistruotos Lietuvoje, tai yra, įrašytos į metų Sąrašą.

Sąrašas bus papildytas ir 12 naujų cukrinių runkelių veislių, kurios yra gana derlingos, o jų šakniavaisiuose kaupiasi nemažas cukraus kiekis: Vokietijos selekcininkų sukurtos Konrad, Lawenda KWS, Liberata KWS, Sinan ir Tuwim, Belgijos selekcininkų sukurtos Argali, Borneo ir Kilimanjaro, Švedijos selekcininkų sukurtos Calvin ir Miežių riebalų nuostoliai, Danijos selekcininkų sukurta Bollywood.

miežių riebalų nuostoliai pagalba riebalų nuostoliams

Iš jų išsiskiria Bollywood, kurios didžiausias šakniavaisių derlius tyrimo metais augalų veislių tyrimo skyriuose buvo 82,5 t ha-1, ir Borneo, kurios didžiausias šakniavaisių cukringumas buvo 18,38 proc.

Reikėtų pažymėti, kad visos veislės yra genetiškai atsparios ar tolerantiškos rizomaniją sukeliančiam virusui. Mūsų žemdirbiai augina daug žieminių ir vasarinių rapsų.

miežių riebalų nuostoliai

Tai vertingi aliejiniai ir energetiniai augalai, kurių sėklos turi didelę paklausą. Atsižvelgiant į permainingas, kai kuriais tyrimo metais atšiaurias žieminių rapsų veislių miežių riebalų nuostoliai laikotarpiu vyravusias žiemas ir žemdirbių patirtus nuostolius, Komisija šiemet ypač atidžiai atrinko žieminių rapsų veisles — tik miežių riebalų nuostoliai iš 18 miežių riebalų nuostoliai rapsų veislių buvo pasiūlytos įrašyti į Sąrašą.

Šios veislės pasižymi subrandinamu geru sėklų derliumi, dideliu kiekiu sėklose sukauptų riebalų ir palyginti geru atsparumu žiemojimo sąlygoms. Iš naujų siūlomų registruoti 8 vasarinių rapsų veislių didžiausiu derlingumu tyrimo metais pasižymėjo hibridinės vasarinių rapsų veislės Coltan, Builder Vokietija ir Dylan   Švedija.

miežių riebalų nuostoliai

Į Sąrašą bus įrašyta Ukrainos selekcininkų sukurta sojų veislė Violetta, kurios sėkla gali būti naudojama kaip pašarus papildantis augalinių riebalų ir baltymų šaltinis. Be to, bus įregistruota ir kita vertinga Švedijoje sukurta ankštinių augalų sėjamųjų žirnių veislė Ingrid.

Komisija taip pat pritarė, kad į Sąrašą būtų įrašytos 3 daugiamečių žolių veislės, sukurtos LAMMC filialo Žemdirbystės institute: pašarams gaminti skirta tikrųjų eraičinų veislė Alanta ir vejoms įrengti skirtos raudonųjų eraičinų Varius bei šiukščiųjų eraičinų Astravas. Miežių riebalų nuostoliai bus papildytas Latvijos selekcininkų sukurta gausialapių lubinų Valfrids veisle, kurios augalus tinka sėti nederlingose smėlio ir molio žemėse, ir jie gali būti naudojami biodujų gamybai.

kaip numesti svorio 1kg per savaitę

Naujasis sąrašas bus papildytas ir 10 dekoratyvinių augalų skiauteručių veislėmis, sukurtomis Aleksandro Stulginskio universitete. Sąrašas bus parengtas ir patvirtintas Tarnybos direktoriaus įsakymu ir atspausdintas specialiame leidinėlyje su naujųjų augalų veislių būdingiausių savybių aprašymais.

miežių riebalų nuostoliai

Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www. Visiems žemės naudotojams siūlome domėtis augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo, atlikto Tarnybos augalų veislių tyrimo skyriuose, duomenimis ir rinktis augalų veisles, registruotas Lietuvoje.

Malonu pastebėti, kad iki šių metų į Katalogus buvo įrašyta Lietuvos selekcininkų sukurtų veislių. Į Sąrašą įrašius 5 Lietuvos selekcininkų sukurtas žemės ūkio veisles, kurių rūšys yra ES Kataloguose, į pastaruosius jau bus įrašytos Lietuvos selekcininkų sukurtos žemės ūkio ar daržovių veislės, kurių dauginamąją medžiagą bus galima tiekti visai ES rinkai.

Europos Komisija rengia naują reglamentą, sujungsiantį 12 augalų veislių tyrimą, registravimą, dauginamosios medžiagos sertifikavimą ir tiekimą rinkai reglamentuojančių direktyvų nuostatas.

svorio netekimas Southampton svorio metimo metodai namuose

Apsaugant žemės naudotojus nuo neigiamų gamtos veiksnių padarinių, ir toliau nacionaliniame lygmenyje bus atliekami žemės ūkio augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimai.

Šie tyrimai leidžia įvertinti žieminių augalų veislių, sukurtų Pietų ar Vakarų Europos selekcininkų, pakantumą gana įvairioms žiemos sąlygoms Lietuvoje bei įvertinti augalų veislių derlingumą, derliaus kokybę mūsų šalies sąlygomis tam tikrame šalies regione.

Tai suteikia galimybę šalies žemės naudotojams pasirinkti auginti savo ūkyje tinkamiausias augalų veisles. Augalų veislių skyriaus vedėja Sigita Juciuvienė Naujienų prenumerata Įveskite savo el.

Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Žemės ūkio technikos pagrindai grūdų baltymingumas labiausiai priklausė nuo meteorologinių sąlygų. Sausringais metais vasariniai miežiai sukaupė daug baltymų. Azoto trąšos skatinoo pesticidai mažino baltymų susikaupimą grūduose. Tręšiant didesnėmis trąšų normomis, pesticidai davė žymų derliaus priedą. Be to, pesticidais nupurkšti miežiai mažiau išgulėję, jų grūdai yra stambesni.